Οδηγίες Χρήσης

Το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων [ΣΚΠ] Κορδελιού - Ευόσμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από συνδρομητές – κατόχους προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας, όσο και από περιστασιακούς χρήστες – κατόχους πιστωτικής κάρτας.

Η χρήση του ΣΚΠ είναι απλή και σύντομη.

Η παραλαβή ενός κοινόχρηστου ποδηλάτου από συνδρομητή – κάτοχο προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας χρήσης του ΣΚΠ Κορδελιού - Ευόσμου, γίνεται με εύκολο και γρήγορο τρόπο, ακολουθώντας τα ακόλουθα 3 βήματα:

  1. Επιλέγεις το ποδήλατο που επιθυμείς και πιέζεις το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην κλειδαριά που βρίσκεται το ποδήλατο. Με τη διαδικασία αυτή, ενεργοποιείται η ηλεκτρονική οθόνη που βρίσκεται πάνω στη βάση πρόσδεσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων.
  2. Πλησιάζεις την προσωπική ηλεκτρονική κάρτα χρήσης του ΣΚΠ στον αναγνώστη ακριβώς κάτω από την οθόνη.
  3. Μόλις η κάρτα αναγνωριστεί η κλειδαριά ανοίγει και το κοινόχρηστο ποδήλατο μπορεί να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθεί.

Η επιστροφή ενός κοινόχρηστου ποδηλάτου από συνδρομητή – κάτοχο προσωπικής ηλεκτρονικής κάρτας χρήσης του ΣΚΠ, γίνεται με εύκολο και γρήγορο τρόπο, ακολουθώντας τα ακόλουθα 3 βήματα:

  1. Επιλέγεις μια κενή θέση στις βάσεις πρόσδεσης.
  2. Πιέζεις το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην κλειδαριά της θέσης πρόσδεσης που επέλεξες και τοποθετείς το ποδήλατο στην κλειδαριά. Η ταυτότητα του κοινόχρηστου ποδηλάτου αναγνωρίζεται αυτόματα και η κλειδαριά ασφαλίζει, εκπέμποντας χαρακτηριστικό ήχο.
  3. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο (YES/ΝΑΙ – NO/ΟΧΙ) δηλώνεις αν το κοινόχρηστο ποδήλατο που επέστρεψες είναι σε καλή κατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιώσου ότι το κοινόχρηστο ποδήλατο έχει αναγνωριστεί από το σύστημα και ασφαλιστεί στη θέση πρόσδεσης. Εάν για κάποιο λόγο το ποδήλατο δεν αναγνωρισθεί από το σύστημα, η κλειδαριά μετά από μερικά δευτερόλεπτα ανοίγει, το ποδήλατο δεν είναι πλέον ασφαλισμένο και παραμένει χρεωμένο σε σένα.